SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Bao bì giấy carton có lớp sóng giấy giữa mỗi lớp, trong quá trình sản xuất luôn đảm bảo không bị gãy sóng giấy. Yêu cầu các con lăn có thiết kế dạng nang để giảm lực đè lên giấy. Việc này giúp kéo giấy mà không bị gãy sóng giấy. Con lăn PU kéo giấy carton  Cao lăn PU kéo giấy

caosuviet | hnt

 

Share |