SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


In UV đang dần thay thế in thường nhờ chất lượng màu sắc, độ bền mực in và sự thân thiện với môi trường.

Ru lô cao su in
Lô sàn mực in
Ru lô cao su in
Lô sàn mực in


cao su viet | lmtShare |  fish bone and skin remover  (24/03/2019)
  Lô làm ẩm in offset  (21/03/2019)
  Trục cao su đẩy túi  (18/03/2019)
  Blown film rubber roller  (17/03/2019)
  Trục ghép màng phim  (16/03/2019)