SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Đế cao su chuyền lon là sản phẩm đặc trưng trong ngành sản xuất lon thiếc 2 mãnh, được gắn trong dây chuyển vận chuyển lon thiếc. 

 Đế cao su ba chân
Đế cao su chuyền lon
 Đế cao su ba chân Đế cao su chuyền lon

 

caosuviet | hnt

Share |