SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Seal, đệm từ vật liệu cao su, Silicone có biến dạng dư sau khi nén (compression set, %) thấp, đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu liên quan đến điều kiện làm việc, phù hợp với tiêu chuẩn tiếp xúc thực phẩm: FDA, RoHS, REACH, BfR...

Seal Silicone ngành sữa
Seal làm kín đường ống nước thải
Seal Silicone ngành sữa
Seal làm kín đường ống nước thải


caosuviet | lmt

Share |