SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Đệm cao su silicone được sử dụng ngành thực phẩm, tác dụng làm kín để dung dịch hay thực phẩm không bị chảy ra ngoài.

Joint cao su thực phẩm    Đệm cao su silicone
 Joint cao su thực phẩm  Đệm cao su silicone

ttld, v.rubberShare |