SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Độ cứng trục ép in ống ồng dao động từ 60 - 95 shore A, tùy theo loại màng mà sử dụng vật liệu độ cứng khác nhau. Màng nhựa dùng độ cứng thấp từ 60 - 80 Shore A, còn in trên giấy sử dụng độ cứng cao hơn, như đối với giấy bìa dùng độ cứng trên 90 shore A.

 Impression roller
 Impression rubber roller
 Impression roller  Impression rubber roller

caosuviet | hntShare |  Lô cao su tán mực  (16/02/2019)
  Con lăn chịu nhiệt  (14/02/2019)
  Lô cong banana  (13/02/2019)