SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trong ngành bao bì nhựa, sử dụng tia corona để xử lý bề mặt màng film trước khi in rất phổ biến. Có màng khi thổi ra đã cho xử lý corona hoặc xử lý corora trước khi vào công đoạn in. Nhằm tăng sức căng bề mặt màng để nâng cao chất lượng in.

 Làm mới ống silicone trục corona
Ống silicone corona
 Làm mới ống silicone trục corona  Ống silicone corona

caosuviet | hnt

 

Share |  Lô chà nước UV LED  (10/06/2024)
  Phễu hút bao bì thiếc  (27/05/2024)
  In chuyển nhiệt  (13/05/2024)
  Lô cấp nước in offset  (06/05/2024)