SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Chuyên gia công bọc trục silicone cho các ứng dụng chịu nhiệt độ cao.

 

Trục Silicone phủ sơn
Trục silicone tráng màng máy đùn
Trục Silicone phủ sơn
Trục silicone tráng màng máy đùn

 

caosuviet | lmt

Share |