SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


In nhãn trên giấy decal thường được sử dụng công nghệ in flexo UV. 

 Trục cấp mực in flexo  Trục cấp mực in flexo
Trục cao su PU in   Trục cấp mực in flexo

 

caosuviet | hnt

Share |