SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Việc sử dụng xen kẽ hai loại mực UV và mực dầu đòi hỏi hỗn hợp cao su phải được nghiên cứu phù hợp trong những môi trường làm việc đối lập nhau. Nhiệt nội sinh, khả năng ổn định bề mặt, kích thước của trục in đã được cải thiện đáng kể.

Mực in UV​
Lô lưỡng tính​
Mực in UV​
Lô lưỡng tính​


caosuviet | lmtShare |  Trục in UV  (23/04/2019)
  Silicone FDA, RoHS  (23/04/2019)
  Lô lưỡng tính  (20/04/2019)