SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Lô cao su cho máy in offset tờ rời chịu được mực in dầu trong thời gian dài sử dụng, khả năng truyền mực tốt. Độ cứng: 25 - 40 shore A.

Lô làm ẩm
Lô nước
Lô làm ẩm Lô nước

cao su viet | lmt Share |  fish bone and skin remover  (24/03/2019)
  Lô làm ẩm in offset  (21/03/2019)
  Trục cao su đẩy túi  (18/03/2019)
  Blown film rubber roller  (17/03/2019)
  Trục ghép màng phim  (16/03/2019)