SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trong công nghệ in flexo, khả năng in tram khó hơn công nghệ in offset. Tuy nhiên với thiết bị hiện đại, ngay nay in tram trong in flexo được thực hiện nhiều. Để đáp ứng yêu cầu, ngoài chất lượng bản in, trục cao su trong đơn vị in đóng vai trò quan trọng khi in tram.


 In flexo tem nhãn  In tram flexo label

caosuviet | hnt

 

Share |  In offset UV LED  (08/07/2024)
  Công nghệ in Offset UV  (02/07/2024)
  Trục fibre in offset  (17/06/2024)