SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Sản xuất khớp nối mềm Silicone FDA trong các hệ thống chiết rót thực phẩm.

 

Đệm chiết rót thực phẩm
Khớp nối Silicone
Đệm chiết rót thực phẩm
Khớp nối Silicone

 

caosuviet | lmt

Share |