SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Màng bao bì nhựa sau khi in, đến công đoạn sau in để thành phẩm. Khâu chia cuộn, hàn, cắt thành túi bao bì. Trong những máy này đều có các trục cao su kéo màng, tùy theo yêu cầu các lô được cắt rãnh để tăng bám hoặc để các thanh dẫn hướng sát vào trục. Trục yêu cầu ma sát tốt để màng không bị trượt, độ cứng cao su tầm 60 – 65 Shore_A. Lô cao su đẩy màng  Lô cao su đẩy màng máy cắt

caosuviet | hnt

Share |