SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


 Tùy vào sản phẩm in ấn sử dụng ở môi trường nào, đòi hỏi tiêu chuẩn của vật liệu theo. Như đối với những sách tô màu xuất khẩu dành cho trẻ em, ngoài yêu cầu về chất lượng in, còn yêu cầu vật liệu như giấy, mực in và lô cao su in offset cũng phải đạt chuẩn non phthalate.


 Lô cao su in offset non phthalate Lô mực in offset

caosuviet | hntShare |