SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Hiện nay đầu hết các nhà in đều trang bị máy ghi kẽm, ghi và rửa  được thực ngay tại nhà máy. Việc này giúp nhà in chủ động việc ghi kẽm, đảm bảo tiến độ in bài. Tốc độ ghi các máy rất nhanh, hiện nay có các hãng như Kokad, Eastcom, Fujifilm...

Lô cao su máy chế bản Trục cao su chịu hóa chất máy rửa bản kẽm
 Lô cao su máy chế bản  Trục cao su chịu hóa chất máy rửa bản kẽm

caosuviet | hnt

 

Share |