SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Sau khi được xử lý corona, bề mặt màng sẽ chứa khí ozon có tính oxi hóa mạnh. Do đó, trục cao su phải yêu cầu kháng tốt ozon.

Lô cao su máy thổi màng nhựa 2 đầu
Trục cao su máy cắt túi
Lô cao su máy thổi màng nhựa 2 đầu
Trục cao su máy cắt túi


caosuviet | lmtShare |