SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trong máy ghép hay ép màng máy thổi, khi thu cuộn để cuộn màng được chặt, có lô cao su đè phía ngoài khi màng thu vào. Thường lô cắt rãnh ca rô, ép sát cuộn để đẩy hết khí bên trong ra. Lô cao su thu cuộn màng film  Trục cao su có rãnh ca rô để thu cuộn

 

caosuviet | hnt

Share |