SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trong công nghệ in offset, khi mực lấy lên từ máng, mực được truyền qua các lô trung gian. Nhằm tán nhuyễn, mực được trải đều trên bề mặt lô trước khi đến lô chà bản.

Trục in | Printing roller Trục cao su trung gian | The ink distribution rollers

 cao su viet | hntShare |  Lô sàn mực  (17/05/2018)
  Độ nhám trục in offet  (16/05/2018)
  Cao su tổng hợp  (14/05/2018)
  Trục kéo băng tải  (11/05/2018)
  Mực in thường  (11/05/2018)