SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trong máy rửa bản kẽm có các cặp lô chổi cước có tác dụng chà rửa bản kẽm. Trục cước được ngâm chìm trong thuốc, yêu cầu cước phải chịu được dung môi. Ngoài ra tấm kẽm rất dễ bị trầy xước, sợi cước phải mềm để không trầy và đủ cứng để chà sạch.

Thay cước ru lô chỗi rửa bản kẽm
Trục chổi cước rửa bản kẽm
 Thay cước ru lô chỗi rửa bản kẽm  Trục chổi cước rửa bản kẽm

caosuviet | hnt
Share |  Con lăn PU kéo giấy carton  (07/06/2021)
  Trục cong banana  (31/05/2021)
  Lô nước in offset  (24/05/2021)
  Trục cao su in flexo carton  (10/05/2021)