SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trong tất cả các máy rửa bản kẽm in offset hiện này đều có ít nhất 2 cặp lô chổi cước. Lô chổi cước này có công dụng chà làm sạch bản kẽm, do vậy hỏi cước không quá cứng làm trầy hay mềm quá sẽ không chà sạch được bản kẽm. Ngoài ra làm việc của lô chổi trong môi trường hóa chất, đòi hỏi cước không bị ảnh hưởng.

Thay cước ru lô chổi rửa bản kẽm
 Trục chổi cước rửa bản kẽm
 Thay cước ru lô chổi rửa bản kẽm  Trục chổi cước rửa bản kẽm

 

caosuviet | hnt

Share |  Trục in PU  (30/03/2021)
  Lô nước trục in offset  (23/03/2021)
  Trục lăn keo máy bồi  (09/03/2021)