SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Các cặp lô chổi cước trong máy rửa bản kẽm đóng vai trò quan trọng. Nằm ở các vị trí bồn rửa và làm sạch, với tấm kẽm yêu cầu chất lượng, cước phải phù hợp. Cứng quá sẽ trầy tấm kẽm, mềm quá sẽ rửa không sạch. Ngoài ra cước phải chịu được trong môi trường làm việc có dung môi hóa chất.

 Trục cước chịu hóa chất máy rửa bản kẽm  Trục chổi cước rửa bản kẽm
 Trục cước chịu hóa chất máy rửa bản kẽm  Trục chổi cước rửa bản kẽm

 

caosuviet | hnt

Share |