SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Lô ép in ống đồng hiện nay có 3 loại: loại lõi có dạng ống, loại này dùng cho những máy in ống đồng đời cũ hoặc máy có tốc độ in và chất lượng thấp. Loại thứ 2 là lõi có cốt, loại này phổ biến ở những dòng máy của Nhật. Loại thứ 3 là dạng ống sleeve, chủ yếu là máy của Đức, tối ưu trong việc sử dụng, lắp ráp và tốc in rất cao.

Lô ép in ống đồng
Ống sleeve ép in ống đồng
 Lô ép in ống đồng  Ống sleeve ép in ống đồng

 

caosuviet | hnt

Share |