SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trong máy làm túi, các lô cao su kéo màng film đóng vai trò trọng. Các lô cao su kéo film có nhiệm vụ kéo film đúng theo chương trình điều khiển. Đòi hỏi các lô có ma sát tốt, khi kéo không để trượt dẫn đến bị lỗi màng.

Lô kéo màng film
 Lô kéo màng film máy làm túi
 Lô kéo màng film  Lô kéo màng film máy làm túi

 

caosuviet | hnt

Share |