SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Khi chạy mỗi bài in, thông thường không sử dụng hết các đơn vị in trên máy in offset. Như máy in có 5 màu, có những bài in chỉ sử dụng 3 hay 4 đơn vị màu, bài in như vậy sẽ có đơn vị không in. Đơn vị không in nhưng các lô trục cao su vẫn chạy bình thường như các đơn vị có in. Đơn vị in có mực, ngoài yếu tố để in thì mực có tác dụng bôi trơn, giảm ma sát giữa các lô. Còn những đơn vị không in, sử dụng dung dịch gì để bôi trơn?. Ở Việt Nam tôi thấy có sử dụng 2 loại để bôi trơn. Sử dụng dầu ăn dùng để bôi trơn, tuy nhiên về mặt khoa học chưa được đánh giá cho trường hợp này có ảnh đến các lô cao su hay không?. Thứ hai là sử dụng dung dịch bôi trơn chuyên dùng, dung dịch này chủ yếu là nhập, ngoài yếu tố bô trơn dung dịch còn có tác dụng dưỡng lô như tẩy các cặn bám trên lô, phục hồi lô... sẽ làm tăng tuổi thọ lô cao su.

Lô sàn mực
 Trục in offset
 Lô sàn mực  Trục in offset

 

caosuviet | hnt

Share |