SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Công ty Cao Su Việt đã nghiên cứu thành công vật liệu cao su đặc biệt dùng làm lô nước, có khả năng bắt nước tốt, hoàn toàn có thể thay thế cho dòng lô nỉ theo máy.

 Lô nước | Metering roller  Lô làm ẩm | Water doctor roller

 cao su viet | hntShare |  fish bone and skin remover  (24/03/2019)
  Lô làm ẩm in offset  (21/03/2019)
  Trục cao su đẩy túi  (18/03/2019)
  Blown film rubber roller  (17/03/2019)
  Trục ghép màng phim  (16/03/2019)