SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trong hệ thống lô nước, các lô cao su hay crom thường được truyền động chủ động qua cơ cấu bánh răng. Tốc độ quay giữa các lô là khác nhau nhằm tạo màng nước mỏng đều để chà vào bảng in. Do truyền đồng bằng bánh răng đòi hỏi các lô có đường kính phải chính xác.

Lô nước in offset
Phục hồi lô nước nước in offset
 Lô nước in offset  Phục hồi lô nước nước in offset

caosuviet | hnt

 

Share |