SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trong máy rửa bản hiện kẽm, các lô cao su có vai trò vận chuyển bản kẽm từ đầu vào qua các khâu rửa, sấy và đầu ra. Các lô chổi cước có nhiệm vụ chà rửa trên bản kẽm. Do làm việc trong môi trường có hóa chất, các lô cao su và chổi cước đều chịu được dung môi.

Lô cao su rửa bản kẽm máy AGFA
Trục chổi cước rửa bản kẽm
 Lô cao su rửa bản kẽm máy AGFA  Trục chổi cước rửa bản kẽm

 

caosuviet | hnt

Share |  Con lăn PU kéo giấy carton  (07/06/2021)
  Trục cong banana  (31/05/2021)
  Lô nước in offset  (24/05/2021)
  Trục cao su in flexo carton  (10/05/2021)