SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Màng bơm mực in dùng để cung cấp mực, thường sử dụng vật liệu chịu dung môi.


 Màng bơm mực in
Màng van cao su
 Màng bơm mực in  Màng van cao su


cao su viet | hntShare |  Vật liệu đàn hồi  (17/06/2018)
  Thanh gạt mực  (17/06/2018)
  Phễu hút ngành bao bì  (12/06/2018)
  Trục ép đế in flexo  (30/05/2018)
  Trục in pu flexo  (28/05/2018)