SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Phễu hút cao su được sử sụng nhiều trong máy móc ngành in, trong những công đoạn nộp giấy tự động.

 Phễu hút giấy
 Phễu hút PU
 Phễu hút giấy  Phễu hút PU


cao su viet | hntShare |  Lô chà nước UV LED  (10/06/2024)
  Phễu hút bao bì thiếc  (27/05/2024)
  In chuyển nhiệt  (13/05/2024)
  Lô cấp nước in offset  (06/05/2024)