SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Cao Su Việt chuyên cung cấp các loại phễu hút giấy với qui cách khác nhau cho ngành in ấn và bao bì.

Cao su hút chân không​
Phễu hút giấy carton cả phôi
Cao su hút chân không​
​Phễu hút giấy carton cả phôi


cao su viet | lmt Share |  Phễu hút cao su  (25/04/2018)
  Cao su phụ tùng  (24/04/2018)
  Trục in ống đồng  (23/04/2018)