SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Cao Su Việt chuyên cung cấp các loại phễu hút giấy với qui cách khác nhau cho ngành in ấn và bao bì.

Cao su hút chân không​
Phễu hút giấy carton cả phôi
Cao su hút chân không​
​Phễu hút giấy carton cả phôi


cao su viet | lmt Share |  fish bone and skin remover  (24/03/2019)
  Lô làm ẩm in offset  (21/03/2019)
  Trục cao su đẩy túi  (18/03/2019)
  Blown film rubber roller  (17/03/2019)
  Trục ghép màng phim  (16/03/2019)