SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Phụ tùng cao su kỹ thuật là một trong những ngành phụ trợ được quan tâm hiện nay. Dòng sản phẩm này làm việc ở môi trường khắt khe như chịu dầu, chịu hóa chất, chịu mài mòn, chịu nhiệt...

 Phụ tùng cao su Cao su phụ tùng
 Phụ tùng cao su  Cao su phụ tùng

cao su viet | hntShare |  fish bone and skin remover  (24/03/2019)
  Lô làm ẩm in offset  (21/03/2019)
  Trục cao su đẩy túi  (18/03/2019)
  Blown film rubber roller  (17/03/2019)
  Trục ghép màng phim  (16/03/2019)