SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trong các máy bao bì đóng gói hay vào túi ngành thực phẩm, có sử dụng một số phụ tùng cao su kỹ thuật khi vận hành.


 Cánh quạt silicone đẩy túi Con lăn cao su nhựa
 Cánh quạt silicone đẩy túi Con lăn cao su nhựa

cao su viet | ntt
Share |