SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Con lăn cao su chà nhám, sản phẩm từ cao su nhân tạo, chức năng đè phôi, giữ phôi và chà nhám.

Con lăn cao su đè phôi  Rouleau máy chà nhám
 Con lăn cao su đè phôi  Rouleau máy chà nhám

ttld, v.rubberShare |