SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Sản phẩm cao su phụ tùng | Cao su kỹ thuật đặc trưng của Cao Su Việt 
Vòng PU đế dập dùng làm đế dao cắt giấy, yêu cầu mài mòn cao.

 Vòng PU đế dập Tấm cao su silicone cong 

 Vòng PU đế dập

 Tấm cao su silicone cong


(ttld-vlab-caosuviet)Share |