SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Vật liệu silicone với khả năng chịu nhiệt độ 150 đến 200 độ C, nên thường được gia công các tấm silicone chịu nhiệt hay thanh đế dao máy cắt màng nhựa.


Tấm silicone cong  Silicone tấm chịu nhiệt cao
Tấm silicone cong  Silicone tấm chịu nhiệt cao

cao su viet | nttShare |