SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trước khi tiến hành bọc lại cao su trục in offset, công đoạn đầu tiên cần phải kiểm tra cốt lõi trục cũ. Thông thường tuổi thọ trục cao su được sử dụng khoảng hơn 1 năm, cốt lõi cũ sẽ phát sinh ra nhiều vấn đề và không đủ tiêu chuẩn để tiến hành bọc lại cao su. Những lỗi như vị trí lắp bạc đạn bị mòn, nứt, lõi bị xoắn, lõi mỏng... Sau khi kiểm tra, phân loại các lõi: Lõi đạt tiêu chuẩn để bọc lại, lõi cần sửa chữa và những lõi không còn sửa chữa phục hồi lại được.

Bọc mới lô trục cao su in offset
Đắp sửa cốt lõi trục cao su
 Bọc mới lô trục cao su in offset  Đắp sửa cốt lõi trục cao su

caosuviet | hnt

 

Share |