SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Cao Su Viet provides a wide range of suction cups in the printing and packaging industry.

Rubber vacuum pad
High performance suction cups
Rubber vacuum pad High performance suction cups


cao su viet | lmt 
Share |  Vật liệu đàn hồi  (17/06/2018)
  Thanh gạt mực  (17/06/2018)
  Phễu hút ngành bao bì  (12/06/2018)
  Trục ép đế in flexo  (30/05/2018)
  Trục in pu flexo  (28/05/2018)