SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Products based on various synthetic rubber are used in several applications.

EPDM synthetic rubber
NBR rubber
EPDM synthetic rubber NBR rubber

cao su viet | lmt Share |  Lô chà nước UV LED  (10/06/2024)
  Phễu hút bao bì thiếc  (27/05/2024)
  In chuyển nhiệt  (13/05/2024)
  Lô cấp nước in offset  (06/05/2024)