SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Thanh gạt mực trên nền vật liệu Polyurethane được sử dụng để rửa và loại bỏ mực, nước, bụi bẩn khỏi bề mặt trục in.

Thanh PU gạt mực
Thanh PU gạt mực
Thanh PU gạt mực Dao PU gạt mực


cao su viet | lmt 
Share |  fish bone and skin remover  (24/03/2019)
  Lô làm ẩm in offset  (21/03/2019)
  Trục cao su đẩy túi  (18/03/2019)
  Blown film rubber roller  (17/03/2019)
  Trục ghép màng phim  (16/03/2019)