SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Sản phẩm phụ tùng PU đặc trưng của Cao Su Việt như: bánh xe, con lăn, trục ...

 Bánh xe PU đặc trưng  Trục PU mài mòn cao 
 Bánh xe PU đặc trưng Trục PU mài mòn cao

ttld, v.rubberShare |