SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


​Trục cao su trong hệ thống in offset đóng vai trò rất quan trọng đến chất lượng sản phẩm in. Ngoài yếu tố độ cứng cao su, vật liệu cao su là yếu tố quyết định đến chất lượng trục.Lô chấm mực cho in offset  Lô cồn 
 Lô chấm mực cho in offset  Lô cồn


 caosuviet | hnt
Share |