SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trong mỗi máy in flexo carton đều có trục lô giấy carton nằm ở phía sau in hoặc trước in. Do giấy carton là dạng sóng rất dễ bị dập sóng trong quá trình sản xuất, các sản phẩm cao su tham gia trong quá trình sản xuất phải mềm và độ đàn hồi tốt. Trục lôi giấy có độ cứng từ 40 - 50 Shore_A, có một đều quan trọng là chất lượng cao su phải được đảm bảo không dính ngược màu cao su lại sản phẩm giấy carton và thường chọn màu sáng.

Bọc cao su trục kéo giấy máy bế
Lô cao su rút giấy carton
 Bọc cao su trục kéo giấy máy bế  Lô cao su rút giấy carton

caosuviet | hnt

 

Share |