SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trong tất cả các dòng máy rửa bản kẽm hiện nay, mỗi vị trí là một cặp lô cao su có nhiệm vụ kéo dẫn bản kẽm qua các khu vực như đầu vào, nhúng vào bể dung dịch rửa, chà rửa, làm khô và đầu ra. Do làm việc trong môi trường hóa chất đòi hỏi vật liệu cao su không bị trương nở.

Thay cước ru lô chổi rửa bản kẽm
Trục cao su chịu hóa chất máy rửa bản kẽm
 Thay cước ru lô chổi rửa bản kẽm  Trục cao su chịu hóa chất máy rửa bản kẽm

caosuviet | hnt

 

Share |  Trục in PU  (30/03/2021)
  Lô nước trục in offset  (23/03/2021)
  Trục lăn keo máy bồi  (09/03/2021)