SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trục cấp mực in flexo bao bì carton là trục nằm trong máng mực, dùng để cấp mực cho trục anilox, có độ cứng 60 – 70 oSh A. Trục yêu cầu bề mặt đồng đều, phù hợp cho in chữ và in nền, chịu dung môi và lực ép tốt.

Lô mực in bao bì carton
 Trục cao su cũ
 Lô mực in bao bì carton  Trục cao su cũ

caosuviet | hnt

Share |