SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trục đàn là trục được tạo rãnh xoắn từ giữa ra 2 đầu trục, có nhiệm vụ làm căng sản phẩm trước khi được cuốn hay ép. Trong ngành giấy, trục được sử dụng ở vị trí cắt giấy từ cuộn sang tờ rời, hay trong ngành bao bì nhựa được sử dụng ở những vị trí tráng ghép...

Trục đàn
Xẻ rãnh trục cao su
 Trục đàn Xẻ rãnh trục cao su

 

caosuviet | hnt

Share |