SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trục in flexo letterpress thường được sử dung vật liệu polyurethane, cho sản phẩm sắc nét.Trục cấp mực máy in flexo  Trục polyurethane in flexo 3 màu 
Trục cấp mực máy in flexo Trục polyurethane in flexo 3 màu
 caosuviet | hnt


Share |