SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trục in flexo letterpress thường được sử dung vật liệu polyurethane, cho sản phẩm sắc nét.Trục cấp mực máy in flexo  Trục polyurethane in flexo 3 màu 
Trục cấp mực máy in flexo Trục polyurethane in flexo 3 màu
 caosuviet | hnt


Share |  fish bone and skin remover  (24/03/2019)
  Lô làm ẩm in offset  (21/03/2019)
  Trục cao su đẩy túi  (18/03/2019)
  Blown film rubber roller  (17/03/2019)
  Trục ghép màng phim  (16/03/2019)