SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trục in pu flexo thường dùng trong in nhãn, gồm các trục cấp mực, truyền và chà bản.

Trục cấp mực máy in flexo
Trục in flexo
 Trục cấp mực máy in flexo  Trục in flexo


cao su viet | hntShare |