SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trục kéo băng tải thường có tạo rãnh caro để tăng bám.

Trục kéo băng tải
Ảnh sản phẩm trục
 Trục kéo băng tải  Ảnh sản phẩm trục

cao su viet | hntShare |