SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trục kéo màng film máy cắt thường được tạo rãnh để tăng độ bám, tùy theo kết cấu máy trục chủ động và bị động đều được cắt rãnh so le nhau, các rãnh này thường được gắn lò xo nên chú ý kích thước rãnh.

Lô cao su đẩy màng
Lô cao su đẩy màng máy cắt
 Lô cao su đẩy màng  Lô cao su đẩy màng máy cắt

 

caosuviet | hnt
Share |